Geboorteaangifte

Home > Inwoners > Geboorteaangifte

Geboorteaangifte

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Gefeliciteerd met de geboorte van uw kind. Om dit officieel bekend te maken, doet u binnen 3 dagen aangifte van de geboorte. U doet dit in de gemeente waar uw kind is geboren. Dit is wettelijk verplicht.  

Online geboorteaangifte

U moet dan aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U of de andere ouder heeft de Nederlandse nationaliteit.
 • U heeft beide DigiD. Is er geen vader? Dan kan de moeder alleen aangifte doen.
 • U heeft van de arts of verloskundige een ondertekende verklaring van de geboorte.
 • U heeft een akte van erkenning als u niet getrouwd of geregistreerd partners bent.
 • De verklaring en eventuele akte moet u bij de online aangifte uploaden.

In de volgende situaties kunt u géén online geboorteaangifte doen en moet u een afspraak maken voor aangifte in het gemeentehuis:

 • U bent niet getrouwd of geregistreerde partners, én uw kind is voor de geboorteaangifte niet erkend,
 • U wilt bij de geboorteaangifte naamskeuze doen,
 • U heeft beide niet de Nederlandse nationaliteit.
U vindt hier informatie over: "Wat u moet weten"

Wat u moet weten

 • Doe aangifte bij de gemeente waar uw kind is geboren. Doe dit binnen 3 dagen.
 • Op zaterdag, zondag of een nationale feestdag kunt u geen aangifte doen. In dat geval krijgt u een extra werkdag de tijd.
 • Doet u later aangifte? Dan meldt de ambtenaar van de burgerlijke stand dit aan het Openbaar Ministerie. U kunt dan een boete krijgen.

Wie mogen de aangifte doen?

De moeder, vader of duomoeder doet aangifte van de geboorte.

Als zij dit niet kunnen doen, dient één van de volgende personen dit voor ze doen:

 • Iedere persoon die aanwezig was bij de geboorte.
 • Bij een thuisbevalling: een medebewoner van het huis.
 • Bij bevalling in het ziekenhuis: het hoofd van het ziekenhuis of een door het hoofd gemachtigde medewerker.

Als ook dit niet mogelijk is, wordt de aangifte gedaan door of namens de burgemeester van de gemeente waar het kind is geboren.

Geboorteakte

De gemeente maakt na de aangifte een geboorteakte op. In de geboorteakte staan de voornaam of voornamen en de achternaam van het kind. Ook de namen van de ouders, de geboortedatum, -tijd en -plaats staan erin. U kunt een afschrift of uittreksel van de geboorteakte krijgen.

U vindt hier informatie over: "Meenemen"

Meenemen

 • geldig identiteitsbewijs van de persoon die aangifte doet
 • geldig identiteitsbewijs van de moeder
 • verklaring van de arts of de verloskundige (als u die hebt)
 • trouwboekje (niet verplicht)
 • erkenningsakte ongeboren kind (als u die hebt)
 • akte van naamskeuze (als u die hebt)

Kind geboren in lesbische relatie

De moeder en duomoeder die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben, nemen een verklaring van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting mee als de donor anoniem is.

U vindt hier informatie over: "Wat ook van belang kan zijn"

Wat ook van belang kan zijn

Keuze achternaam

Als ouders bepaalt u welke achternaam uw kindje krijgt. U kunt alleen bij uw eerste kind de achternaam kiezen. Dit kunt u vóór de geboorte doen of bij de geboorteaangifte. Alle volgende kinderen uit het gezin krijgen automatisch dezelfde achternaam als uw eerste kind.

Andere nationaliteit

Als uw pasgeboren kindje niet de Nederlandse nationaliteit heeft, kunt u misschien niet zelf bepalen welke achternaam uw kindje krijgt. Dit hangt af van het land waarvan uw kind de nationaliteit heeft. Vraag hiernaar bij de ambassade of het consulaat.

Geboorteaangifte overleden kind

Heeft uw kindje enige tijd geleefd na de bevalling, maar is het voor de geboorteaangifte overleden? Dan wordt eerst een geboorteakte opgemaakt in de gemeente waar uw kindje is geboren. Daarna wordt een overlijdensakte opgemaakt in de gemeente waar uw kindje is overleden.

Links