Ongediertebestrijding

Home > Inwoners > Ongediertebestrijding

Ongediertebestrijding

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

De gemeente Tytsjerksteradiel grijpt in situaties met ongedierte alleen in als de dieren die overlast veroorzaken een gevaar zijn voor de volksgezondheid. Heeft u last heeft van bijvoorbeeld muizen, kakkerlakken of een wespennest? Bel dan een professionele ongediertebestrijder.

U vindt hier informatie over: "Wat u moet weten"

Wat u moet weten

Overlast door ongedierte (ook ratten, muizen)

U vindt alle ongediertebestrijders in Tytsjerksteradiel op www.detelefoongids.nl.

Overlast van een beschermd dier

Vleermuizen en steenmarters zijn zwaar beschermde diersoorten, als u overlast heeft door deze dieren moet u daarom deskundigen inschakelen. In opdracht van de Provinsje Fryslân heeft Landschapsbeheer Fryslân een meldpunt ingericht. Het meldpunt kan u helpen en adviseren bij het oplossen van problemen met vleermuizen en steenmarters. Het meldpunt is 7 dagen per week bereikbaar op telefoonnummer (06) 10172218 en via www.meldpuntvleermuizenenmarters.nl. Voor muskusratten kunt u terecht bij Wetterskip Fryslân.

Wat u zelf kunt doen

Om te voorkomen dat u last krijgt van ongedierte kunt u het volgende doen:

  • Houd alles in en om uw huis of bedrijf goed schoon;
  • Stapel geen materiaal op langs muren om schuilplaatsen te voorkomen;
  • Sluit uw afvalcontainers goed, zet deze uit de zon en zo ver mogelijk van ramen en deuren;
  • Let goed op met dierenvoer: sluit deze goed af zodat ongedierte hier niet bij kunnen komen.

Eikenprocessierups

In Friesland worden er elk jaar eikenprocessierupsen op eikenbomen gesignaleerd.