Taxatieverslag

Home > Inwoners > Taxatieverslag

Taxatieverslag

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

De WOZ-waarde wordt gebruikt voor het bepalen van de hoogte van de onroerende zaakbelasting (OZB). De WOZ-waarde wordt elk jaar bepaald aan de hand van de waarde van het pand of woning.

Taxatieverslag inzien

U vindt hier informatie over: "Wat u moet weten"

Wat u moet weten

Taxatieverslag

Uw taxatieverslag vindt u op http://mijn.overheid.nl (u heeft hiervoor DigiD nodig).

Op mijn.overheid.nl vindt u, nadat u bent ingelogd, het verslag onder: Wonen > Bekijk WOZ-gegevens > Klik op het adres.

Geen DigiD?

Als u geen DigiD heeft, kunt u het taxatieverslag opvragen via belasting@t-diel.nl. Of bel met telefoonnummer 14 0511.

Opvragen taxatieverslag van een niet-woning

Het verslag kunt u opvragen via belasting@t-diel.nl.

U vindt hier informatie over: "Wat ook van belang kan zijn"

Wat ook van belang kan zijn

Naast de taxatieverslagen van 2013, 2014 en 2015 kunt u ook de aanslagen gemeentelijke belastingen digitaal bekijken.