Dorpenteam en jeugdteam

Home > Inwoners > Dorpenteam en jeugdteam

Dorpenteam en jeugdteam

Dorpenteam

Bij het Dorpenteam kunt u terecht met al uw vragen over welzijn, wonen en zorg. In het Dorpenteam werken professionals dichtbij u. Heeft u bijvoorbeeld vragen over hulp in de huishouding, omgaan met een beperking, eenzaamheid, relatieproblemen of financiën? Neem dan contact op met het Dorpenteam. Op www.tichtbyelkoar.nl leest u meer over het Dorpenteam en hoe u met een medewerker in contact kunt komen.

Jeugdteam

Bij het Jeugdteam kunt u terecht met al uw vragen over opvoeden en opgroeien. De gezinswerkers ondersteunen jeugdigen van 0 tot 18 jaar en hun ouders/verzorgers als er vragen of problemen zijn. Heeft u hulp of ondersteuning nodig op gebied van opvoeden en opgroeien? Dan neemt u contact op met het Jeugdteam. Op www.cjgachtkarspelen-tytsjerksteradiel.nl leest u meer over het Jeugdteam en hoe u met een gezinswerker in contact kunt komen.


De onafhankelijke positie van de dorpenteams

In de gemeente Tytsjerksteradiel is gekozen om de onafhankelijke cliëntondersteuning onder te brengen in de dorpenteams.

De cliëntondersteuners in het dorpenteam werken onafhankelijk; dit wil zeggen dat zij naast de burger staan en het belang van de burger als uitgangspunt nemen. Tevens zijn de cliëntondersteuners niet betrokken bij het besluitproces rondom een aanvraag. Zij dienen samen met de burger de aanvraag voor een maatwerkvoorziening in, het uiteindelijke besluit over het wel of niet toekennen van een voorziening wordt gemaakt door de gemeente.

Het tweede keukentafelgesprek

Wanneer burgers niet tevreden zijn met het gesprek dat ze hebben gehad met hun cliëntondersteuner van het dorpenteam, ontevreden zijn over de uitkomst van de aanvraag bij de gemeente of graag willen dat hun situatie door een andere cliëntondersteuner nogmaals bekeken wordt, kunnen zij een Tweede Keukentafelgesprek aanvragen. Een Tweede Keukentafelgesprek wordt in Tytsjerksteradiel gevoerd door een cliëntondersteuner uit het dorpenteam van Achtkarspelen. De cliëntondersteuner gaat met een open blik en zonder voorinformatie in gesprek met de burger en bekijkt de situatie opnieuw.

De mogelijkheid voor het inzetten van een Tweede Keukentafelgesprek wordt door de dorpenteams benoemd tijdens de gesprekken die ze met de burger hebben.

De mogelijkheid voor inzet van onafhankelijke vertrouwenspersoon

Het kan voorkomen dat een burger een klein netwerk heeft en geen ondersteuning uit zijn eigen omgeving kan ontvangen.

Een vertrouwenspersoon kan dan ondersteuning bieden bij bijvoorbeeld:

  • Het formuleren en stellen van de hulpvraag
  • Het voeren van het keukentafelgesprek
  • Het zoeken naar een passende zorgaanbieder
  • Tijdens het Tweede Keukentafelgesprek
  • Het doorlopen van een bezwaarprocedure

Er zijn verschillende vormen van vertrouwenspersonen, bijvoorbeeld familie-vertrouwenspersonen voor mensen met psychiatrische problemen, vertrouwenspersonen voor mensen met een verstandelijke beperking, meer algemene vertrouwenspersonen of mentoren. In sommige gevallen is een vertrouwenspersoon een vrijwilliger, in andere gevallen betreft het een professional.

De gemeente heeft een budget beschikbaar gesteld voor het inschakelen van een vertrouwenspersoon. De cliëntondersteuners van de dorpenteams bieden de mogelijkheid aan (kwetsbare) burgers om zonder nadere voorwaarden een vertrouwenspersoon in te schakelen.

De onafhankelijke toezichthouder

Vanaf 2015 hebben de colleges van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel een toezichthouder benoemd voor de Wmo. De toezichthouder werkt onafhankelijk. Hij gaat het toezicht zowel pro-actief als reactief vormgeven. Dit betekent dat hij de aanbieders actief gaat bezoeken om zo de kwaliteit van de Wmo te bewaken. Ook gaat hij naar aanleiding van calamiteiten, incidenten of klachten achteraf toezichthouden op kwaliteit.

Contact opnemen

Raadhuisweg 7
9251 GH Burgum (adres en route)

gemeente@t-diel.nl

Telefoonnummer 14 0511
Bellen vanuit het buitenland
Bereikbaarheid bij calamiteiten

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!
06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Suggesties voor verbeteringen van deze website?