Nieuws

Nieuws

RSS
 • Identiteitsbewijs (uit)lenen is strafbaar

  (22-05-2019)

  De gemeente wil jongeren die gebruik maken van een vals ID-bewijs of hun ID-bewijs uitlenen, erop wijzen dat dit grote gevolgen kan hebben.

  Lees verder
 • Praat en denk mee over respijtzorg voor mantelzorgers

  (21-05-2019)

  De gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel vinden het belangrijk dat mantelzorgers waardering en ondersteuning krijgen en niet overbelast raken. Zij doen al het nodige. Maar zij kunnen nog veel meer doen. Daarom organiseren zij een zogenaamde hackathon. Tijdens twee bijeenkomsten gebruiken zij de ervaringen van mantelzorgers als input voor ideeën die écht het verschil gaan maken. Resultaat: een aantal gezamenlijk gekozen ideeën waar de deelnemers in geloven. Het is de bedoeling dat deze ideeën ook daadwerkelijk in de praktijk uitgevoerd gaan worden.

  Lees verder
 • Enquête snelvaren Burgumer Mar

  (20-05-2019)

  De provincie Fryslân biedt ruimte aan een pilot voor snelvaren op de Burgumer Mar. De pilot is voor een periode van 2 jaar (2019-2020) en zal plaatsvinden op twee locaties op de Burgumer Mar.

  Lees verder
 • Basisschoolleerlingen Tytsjerksteradiel maken kennis met techniek

  (17-05-2019)

  Technetkring Tytsjerksteradiel organiseert op vrijdag 24 mei en zaterdag 25 mei wederom een groot techniekevenement voor basisschoolleerlingen uit de gemeente. Dit evenement ‘Technics4U’ vindt plaats in Energie Centrale van Engie bij Noardburgum en speelt in op de toenemende vraag aan technisch geschoold personeel.

  Lees verder
 • Militairen van Korps Nationale Reserve oefenen in Burgum

  (16-05-2019)

  ​Militairen van het Korps Nationale Reserve (Natres) oefenen van vrijdagochtend 17 mei tot en met zaterdag 18 mei in en rondom Burgum. Tijdens de oefening worden meer dan 200 militairen ingezet voor het bewaken en beveiligen van vier verschillende locaties. Op de locaties oefenen de militairen aan de hand van verschillende scenario's. 

  Lees verder
 • Ervaart u wel eens overlast door regenwater? Vul de enquête in en maak kans op een regenton!

  (15-05-2019)

  Ervaart u wel eens overlast door regenwater bij u thuis? Staat uw straat wel eens blank, of loopt het water in de tuin niet goed weg? Vul dan de enquête voor het nieuwe gemeentelijke rioleringsplan in en maak kans op een regenton!

  Lees verder
 • Bijeenkomst nieuw gemeentelijk rioleringsplan

  (15-05-2019)

  Dit jaar wordt een nieuw gemeentelijk rioleringsplan (GRP) opgesteld. De gemeente heeft binnen het bebouwde gebied een aantal taken op het gebied van afvalwater, hemelwater en grondwater. In het gemeentelijk rioleringsplan leggen we vast hoe we invulling willen geven aan deze gemeentelijke watertaken.

  Lees verder
 • Verkeershinder bij Aldtsjerk

  (13-05-2019)

  Vanaf maandag 27 mei tot en met vrijdag 28 juni werkt de provincie Fryslân aan de Marwei (de N361) ter hoogte van Aldtsjerk. Het gaat om het gedeelte tussen de kruising bij Staniastate en de ovonde Rhaladyk. Tijdens de werkzaamheden is de weg afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de Centrale As.

  Lees verder
 • ‘Aardgasvrij Garyp’ officieel van start

  (10-05-2019)

  Met de opening van het informatieloket ‘Enerzjyhûs Garyp’ is het project Aardgasvrij Garyp vandaag officieel gestart. Met het symbolisch dichtdraaien van een gaskraan is het informatieloket geopend voor publiek. Wethouder Andries Bouwman: “In het aardgasvrije  Enerzjyhûs kunnen inwoners terecht voor informatie en advies om aardgasvrij te wonen. Het Enerzjyhûs is een belangrijk onderdeel van het project om het eerste aardgasvrije dorp in Nederland te worden.

  Lees verder
 • Nalevingsonderzoeken horeca in gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen

  (08-05-2019)

  Gemeenten zijn sinds 2013 verantwoordelijk voor controles op de Drank- en Horecawet. Vorig jaar zijn beide gemeenten gestart met het uitvoeren van nalevingsonderzoeken in de horeca.  Het betreft hier de commerciële en para-commerciële horeca. Na uitgevoerde controles worden nu de eerste bestuurlijke boetes uitgedeeld in beide gemeenten. ‘Alcohol verstoort de ontwikkeling van het brein, de lichamelijke groei en kan meer gevolgen hebben zoals slechte leer- en werkprestaties en ongelukken’, aldus burgemeester Jeroen Gebben van Tytsjerksteradiel en Oebele Brouwer van Achtkarspelen. ‘Wij vinden de gezondheid van onze jongeren belangrijk en daarom treden wij streng op tegen het verstrekken van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar.’

  Lees verder
 • Informatieavond over werk aan doorgaande weg Tytsjerk

  (02-05-2019)

  De gemeente Tytsjerksteradiel is van plan na de zomervakantie de doorgaande weg in Tytsjerk aan te pakken. De weg is toe aan onderhoud en krijgt daarom nieuw asfalt. De klinkerstroken naast de rijbaan verdwijnen. Daarnaast worden onder andere de grenzen van het 30-kilometergebied binnen de bebouwde kom duidelijker door middel van versmallingen in de weg.

  Lees verder
 • Asfaltwerkzaamheden in Tytsjerksteradiel

  (02-05-2019)

  Vanaf halverwege mei tot eind juni werkt gemeente Tytsjerksteradiel op verschillende plekken aan de weg. Een aantal wegen zijn toe aan onderhoud en krijgen daarom een nieuwe laag asfalt. Tijdens de werkzaamheden is de weg afgesloten en moet het verkeer rekening houden met hinder.

  Lees verder
 • Concept woonvisie Tytsjerksteradiel 2019-2024

  (17-04-2019)

  De concept woonvisie omvat actueel woonbeleid, waarin de ambities en richtingen voor de toekomst op het gebied van wonen zijn vastgelegd. De onderwerpen die in de woonvisie zijn opgenomen zijn: aanpak bestaande woningvoorraad, zorgvuldige inzet van de nieuwbouw, beschikbaarheid en betaalbaarheid van de sociale huur, wonen en zorg en kwaliteit van de woonomgeving. De concept Woonvisie 2019 – 2024 sluit aan bij de ambities van de huidige coalitie en zet in op kwaliteit van de woningvoorraad en bouwen naar behoefte.

  Lees verder
 • Hinder door werkzaamheden aan doorgaande weg Burgum

  (15-04-2019)

  Tijdens de meivakantie, van dinsdag 23 april tot en met vrijdag 3 mei, werkt gemeente Tytsjerksteradiel aan de doorgaande weg in Burgum. Het verkeer moet rekening houden met hinder. Tijdens de werkzaamheden is de weg ter hoogte van het nieuwe Jonkheer Hobbe Baerdt van Sminiaplein afgesloten. De omleidingsroutes staan aangegeven met gele borden langs de weg.

  Lees verder
 • Eline Bremer van OBS Hurdegaryp wint landelijke prijs met natuurfoto Bûtenfjild

  (02-04-2019)

  Eline Bremer uit groep 6 van OBS Hurdegaryp heeft dit jaar de 1e prijs gewonnen met haar natuurfoto. In september deed de klas mee via Natuur en Duurzaamheidseducatie centrum Pingo & Pet met de fotografieworkshop van stichting Kidzklix. De leerlingen gingen in september met een camera op pad in het gebied ‘It Bûtenfjild’ bij Feanwalden.

  Lees verder
 • Nieuw beleidskader zet in op sociale gemeenten en betaalbare zorg

  (28-03-2019)

  Gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel hebben een nieuw beleidskader voor het sociaal domein vastgesteld. Met dit kader zetten de colleges in op het leveren van goede en betaalbare zorg- en ondersteuning dichtbij hun inwoners.

  Lees verder
 • De Pleats in Burgum ontvangt ‘Meiinoar Meidwaan’ Vignet

  (25-03-2019)

  Maandag 25 maart reikte wethouder Gelbrig Hoekstra het MVO-vignet ‘Meiinoar Meidwaan’ uit aan De Pleats in Burgum. ‘De Pleats geeft plek aan jongeren die anders werken en denken’, aldus wethouder Hoekstra. ‘Bij de begeleiding betrekken ze alle ruim 50 medewerkers van het restaurant. Op die manier blijven de taken voor de jongeren afwisselend en interessant.’ Eelke en Geesje Duursma namen het vignet dankbaar in ontvangst. Het ondernemersechtpaar vindt het belangrijk dat iedereen kan deelnemen aan de maatschappij. Ze bieden plek aan Wajongeren en jongeren vanuit de Participatiewet met verschillende achtergronden en arbeidsbeperkingen.

  Lees verder
 • Uitslag verkiezingen

  (20-03-2019)

  Op woensdag 20 maart 2019 hebben de inwoners van de gemeente Tytsjerksteradiel hun stem uitgebracht tijdens de Provinciale Staten verkiezingen en de verkiezing van het Wetterskip Fryslân.

  Lees verder
 • Maitiidsmoeting

  (14-03-2019)

  Gemeente Tytsjerksteradiel nodigt alle inwoners, (sport)verenigingen, bedrijven en organisaties van harte uit voor de Maitiidsmoeting op donderdag 21 maart.

  Lees verder
 • Tytsjerksteradiel opnieuw MKB-Vriendelijkste gemeente provincie Fryslân

  (13-03-2019)

  Tytsjerksteradiel is volgens ondernemers de MKB-Vriendelijkste gemeente van Fryslân. Burgemeester Jeroen Gebben ontving de prijs vandaag uit handen van Trudie Timmerman, voorzitter MKB Friesland.

  Lees verder
 • Stationskwartier Hurdegaryp wordt groen en eigentijds plein

  (07-03-2019)

  Het Stationskwartier Hurdegaryp krijgt een groene en eigentijdse uitstraling geïnspireerd op het gedachtegoed van tuin- en landschapsarchitect Vlaskamp. Het college van Tytsjerksteradiel heeft het definitieve ontwerp voor het deelproject KIK Stationskwartier Hurdegaryp vastgesteld. “Troch it plein yn te rjochtsjen fanút de dielde romte gedachte wurdt it stasjon better sichtber en it gebiet de ‘húskeamer’ foar it iepenbier ferfier yn Hurdegaryp,”aldus wethouder Tytsy Willemsma. Het ontwerp voor het Stationskwartier kwam tot stand in nauwe betrokkenheid met omwonenden en is een gezamenlijk project van provincie Fryslân en de gemeente.

  Lees verder
 • Illegaal afgemeerde boten in voormalig jachthaventje aan de Westerdijk Ryptsjerk

  (11-02-2019)

  In het voormalig jachthaventje aan de Westerdijk bij Ryptsjerk liggen al maanden twee boten in strijd met artikel 5:27 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Op grond van artikel 5:27 van de APV is het niet toegestaan om ligplaats in te nemen op deze plek.

  Lees verder
 • Zes verenigingen in Tytsjerksteradiel hangen de vlag uit

  (08-02-2019)

  De vlag kan uit bij Swimclub Wetterwille in Burgum, dorpsbelang Sumar, Stichting de Fryske Mole in Aldtsjerk, dorpsbelang Gytsjerk, Stichting Watersportwereld in Burgum en de voetbalvereniging in Jistrum. Zij krijgen van gemeente Tytsjerksteradiel een ‘LF2018-vlaggenmast.’ Burgemeester Jeroen Gebben ontving de zes winnaars vrijdag 8 februari op het gemeentehuis.

  Lees verder
 • HEMA in Burgum ontvangt ‘Meiinoar Meidwaan’ Vignet

  (07-02-2019)

  Een bijzondere dag vandaag voor de HEMA in Burgum. Wethouder Gelbrig Hoekstra-Mozes overhandigde het bedrijf het 'Meiinoar Meidwaan Vignet'. “De HEMA onderkent de talenten van haar medewerkers, doordat zij elke medewerker als individu ziet. Het bedrijf is bovendien altijd bereid om werkervaringsplekken beschikbaar te stellen voor mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt”.

  Lees verder
 • Aanpak Jongeren op Gezond Gewicht slaat aan in gemeente Tytsjerksteradiel

  (07-02-2019)

  Kinderen in de gemeente Tytsjerksteradiel zijn de afgelopen drie jaar meer groente gaan eten en meer water gaan drinken. Dat blijkt uit de tussenstand van de aanpak Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG). Met de JOGG-aanpak wil gemeente Tytsjerksteradiel kinderen en ouders stimuleren gezonder te eten en meer te bewegen. Ook de komende jaren zet de gemeente zich in voor een gezondere toekomst voor jongeren.

  Lees verder
 • Gedeputeerde Kielstra op bezoek in de Noarlike Fryske Wâlden

  (06-02-2019)

  Maandag 4 februari bezocht gedeputeerde Kielstra de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Wethouder Hoekstra van Tytsjerksteradiel en wethouder Jonker van Achtkarspelen ontvingen de gedeputeerde bij de klompenmakerij/ klompenmuseum in Noardburgum. Met het bezoek willen beide gemeenten de Noardlike Fryske Wâlden onder de aandacht brengen. “In Friesland hebben we de wadden, de meren en Leeuwarden als culturele hoofdstad 2018 maar we hebben ook de Wâlden. Deze regio heeft alles: cultuur, karakter en streekprodukten en dat verdient de aandacht,” aldus wethouder Hoekstra. Naast de gedeputeerde waren er ook gasten van Merk Fryslân en de Toerisme Alliantie Friesland aanwezig om mee te praten over de ontwikkeling van de Noardlike Fryske Wâlden.

  Lees verder
 • Inloopspreekuur wijkagent in Hurdegaryp

  (04-02-2019)

  Wijkagent Henriette Talstra zit vanaf vrijdag 15 februari om de week tussen 10.00 en 11.30 uur klaar voor inwoners uit Hurdegaryp. Het nieuwe inloopspreekuur vindt plaats in it Maskelyn in Hurdegaryp.

  Lees verder
 • Tytsjerksteradiel zet in op ontmoetingspunten in 2019

  (10-01-2019)

  Gemeente Tytsjerksteradiel wil zich maximaal inzetten voor preventie in het sociaal domein. Ontmoeting, meedoen en het gevoel ergens bij te horen, dragen eraan bij dat mensen zo lang en zo goed mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Vanuit deze ambitie krijgt het inloopcentrum voor dementie, het Odensehuis Burgum, als pilot een vervolg in 2019 en wordt er door KEaRN Welzijn en AanZet een sociaal ontmoetingspunt voor inwoners opgericht.

  Lees verder
 • Tút-en-derút bij basisschool Dûbel-Ien

  (07-01-2019)

  Een feestelijke start van het nieuwe jaar op basisschool Dûbel-Ien in Sûwald. Samen met Silke Kirchner uit groep 8 onthulde wethouder Rommert Dijk er vandaag het nieuwe tút-en-derút bord. Het bord staat op de plaats waar ouders even een moment mogen stilstaan met hun auto om daar de kinderen uit te laten stappen. Na een ‘tút’ rijden ze verder zodat er plaats is voor de volgende auto. 

  Lees verder
 • Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel bieden extra ondersteuning aan werkzoekenden

  (23-04-2018)

  De gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen zijn gestart met het bieden van extra ondersteuning aan inwoners die werk zoeken en een uitkering ontvangen anders dan een bijstandsuitkering. Het gaat om vrijwillige en vrijblijvende ondersteuning gericht op het vinden van een baan. Er zijn momenteel kansen op de arbeidsmarkt, deze blijven onbenut omdat werkzoekenden meestal alleen binnen hun eigen werkgebied zoeken. Door extra ondersteuning richting het vinden van werk kunnen de mogelijkheden die het UWV biedt gecombineerd worden met de mogelijkheden die de gemeenten hebben.

  Lees verder
Archief

Contact opnemen

Raadhuisweg 7
9251 GH Burgum (adres en route)

gemeente@t-diel.nl

Telefoonnummer 14 0511
Bellen vanuit het buitenland
Bereikbaarheid bij calamiteiten

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!
06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Suggesties voor verbeteringen van deze website?