Nieuwe Poiesz supermarkt Noardburgum in zicht

Home > Inwoners > Actueel > Nieuws > Nieuwe Poiesz supermarkt Noardburgum in zicht

Nieuwe Poiesz supermarkt Noardburgum in zicht

Dit item is verlopen op 30-12-2020.

Poiesz Vastgoed B.V. en Poiesz Supermarkten B.V. presenteerden donderdag 29 oktober haar eerste plannen voor een supermarkt in Noardburgum. Eerder dit jaar sloten de gemeente Tytsjerksteradiel en Poiesz Vastgoed B.V. een intentieovereenkomst voor dit project.

Op basis van een schetsontwerp zal er een haalbaarheidsonderzoek worden uitgevoerd. De raad van Tytsjerksteradiel en de direct omwonenden werden geïnformeerd over het voorbereidingsproces en kregen het schetsontwerp gepresenteerd. Wethouder Gelbrig Hoekstra: “In een mooie samenwerking starten we nu het proces om hopelijk te komen tot een nieuwe dorpssupermarkt in Noardburgum. Een aanwinst voor het dorp!”

Voortraject

Een eerder initiatief van Poiesz om een supermarkt in Noardburgum te vestigen, kwam niet van de grond. Met name de omvang en de locatie maakten een verdere uitvoering van de plannen destijds niet mogelijk. Dorpsbelang Noardburgum gaf in de gesprekken aan dat er wel een wens is naar een nieuwe supermarkt in het dorp. De gemeente, Poiesz en Dorpsbelang Noardburgum hebben daarom vorig jaar met elkaar eerst gezocht naar een geschikte locatie in het dorp. Hierbij zijn diverse locaties in het dorp meegenomen. Uiteindelijk bleek er bij alle betrokkenen een duidelijke voorkeur te zijn voor de locatie nabij de rotonde in de Rijksstraatweg. Afgelopen jaar is er samen met Poiesz een verdiepingsslag gemaakt en heeft het college van Tytsjerksteradiel uiteindelijk het besluit genomen om mee te willen werken aan een dorpssupermarkt.

Intentieovereenkomst

Inmiddels hebben de gemeente en Poiesz een intentieovereenkomst gesloten. Het doel van deze intentieovereenkomst is om de haalbaarheid van dit project te onderzoeken op basis van een schetsontwerp. In het haalbaarheidsonderzoek worden in ieder geval de stedenbouwkundige, planologische, landschappelijke, ecologische, financiële, publiek- en privaatrechtelijke en verkeerskundige belangen onderzocht. Met de uitkomsten van dit onderzoek wordt gekeken of er een haalbare (her)ontwikkeling van de bewuste locatie te realiseren is. Daarna kan de ruimtelijke procedure van start gaan. Kortom, we staan aan het begin van een proces om te komen tot een nieuwe dorpssupermarkt voor Noardburgum.

Kijk hier voor een filmpje:

https://youtu.be/V503CjMRF2k