Logo 8KTD

Doarpetoer Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel

Welkom bij de Doarpetoer

Samen met u willen Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel de sociale basis in onze dorpen versterken en opnieuw vormgeven. We gaan tijdens de dorpentour graag met u in gesprek. Zo werken werken we samen aan de bouwstenen voor het versterken van de sociale basis.

Doet u mee?

We komen naar u toe

En gaan graag met u in gesprek. Wat vindt u belangrijk om fijn samen te leven? Van welke initiatieven, activiteiten en voorzieningen maakt u gebruik en ontbreekt er nog iets? We horen het graag tijdens de Doarpetoer

Bekijk waar en wanneer de Doarpetoer in uw dorp is

Denk mee en geef online uw mening!

Lukt het u niet om langs te komen op de locatie in uw dorp van de Doarpetoer? Dan kunt u digitaal uw mening geven. In de online vragenlijst kunt u aangeven wat u belangrijk vindt voor de visie sociale basis.  

Wilt u over meerdere onderwerpen meedenken of uw mening geven? Neem dan eens een kijkje op denkmee.T-diel.nl en denkmee.Achtkarspelen.nl.

Liever meedenken met pen en papier?

Dat kan. Download de vragenlijst en stuur het zonder postzegel op. Het antwoordnummer staat op de vragenlijst vermeld.

Wat is de sociale basis?

Onder de sociale basis verstaan we de combinatie van alle activiteiten die in het dorp worden ondernomen om elkaar te helpen en te ondersteunen. Dit zijn bijvoorbeeld de initiatieven die inwoners ondernemen om elkaar te ondersteunen, en de professioneel georganiseerde sociale basisvoorzieningen.

Inspiratiesessie 'Versterken sociale basis'

Op 11 maart 2021 organiseerden de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel een inspiratiesessie 'Versterken sociale basis' met 5 prachtige voorbeelden van inwonersinitiatieven.

Fotosafari

Met kinderen van 8 tot 12 jaar gaan we samen met welzijnsorganisatie KEaRN op safari door hun straat, buurt of dorp. Door middel van foto’s brengt KEaRN met de kinderen de bouwstenen van de sociale basis in kaart en geven de kinderen aan wij zij belangrijk vinden.

Met de fotosafari zoeken we antwoorden op: 

  • Wat is voor hen een fijne plek om te spelen?
  • Waar zouden ze graag dingen anders zien?
  • Welke straat is onveilig?

Dit doen we in 5 dorpen in de gemeenten: Burgum, Gytsjerk, Sumar, Drogeham en Buitenpost.