We hebben van beide gemeenten en per dorp een overzicht gemaakt van de data van de sociale voorzieningen. In het overzicht staan grafieken van onder andere de bevolkingssamenstelling, gezondheid, sociale voorzieningen (Wmo, Jeugdwet, Participatiewet, Wlz, Zorgverzekeringswet).  En ook een overzicht van voorzieningen zoals sociale accommodaties, culturele voorzieningen en onderwijs en opvang.